10.05.2020 - 30.09.2020

Velkommen til Ti på Topp Grenland 2020

Bli med!

481

Registrerte turer

64

Registrerte deltakere

8

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Belatjenn 2
2 Bjønnes brygge 13
3 Brekkeparken 48
4 Brevik brygge 24
5 Dammane 6

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Belatjenn 2
Bjønnes brygge 13
Brekkeparken 48
Brevik brygge 24
Dammane 6
Fjellvannet, Luksefjell 5
Fuglefaunaen i Børsesjø 31
Kapittelberget 44
Kjølnes skatepark 62
Kverndammen 29
Langangen 15
Langesund brygge 16
Løveid sluse gjestehavn 15
Olavsberget 50
Osebakkenstranda 46
Skien fritidspark 26
Steinvika, Langesund 15
Stengestadvannet 2
Ulvsvann 8
Vealøs 7
Åletjern, Gulset 17
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.