10.05.2020 - 30.09.2020

Velkommen til Ti på Topp Grenland 2020

Bli med!

236

Registrerte turer

61

Registrerte deltakere

4

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Belatjenn 1
2 Bjønnes brygge 6
3 Brekkeparken 26
4 Brevik brygge 7
5 Dammane 0

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Belatjenn 1
Bjønnes brygge 6
Brekkeparken 26
Brevik brygge 7
Dammane
Fjellvannet, Luksefjell 5
Fuglefaunaen i Børsesjø 17
Kapittelberget 23
Kjølnes skatepark 26
Kverndammen 18
Langangen 5
Langesund brygge 10
Løveid sluse gjestehavn 5
Olavsberget 21
Osebakkenstranda 27
Skien fritidspark 13
Steinvika, Langesund 10
Stengestadvannet
Ulvsvann 5
Vealøs 4
Åletjern, Gulset 7
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.